Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti PIVOVAR SVIJANY, a.s., se sídlem Svijany 25, PSČ 463 46, IČ 250 35 207, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1608 (dále jen „Pivovar Svijany“)

Pivovar Svijany respektuje Vaše právo na soukromí, pokud navštívíte naše Webové stránky a pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou. Používáme všechna nutná opatření a děláme maximum pro to, abychom zabezpečili veškeré osobní informace, které nám předáte. Vždy usilujeme o to, aby naše jednání bylo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Je maximálně důležité, abyste byli informováni o tom, že Pivovar Svijany je správcem Vašich osobních údajů.

Tato politika ochrany soukromí stanovuje postupy zpracování informací, které provádí Pivovar Svijany při používání Internetu a jakýchkoliv jiných elektronických komunikačních sítí.

Konkrétní informace a podrobnosti k jednotlivému zpracování Vašich osobních údajů poskytujeme vždy při konkrétním sběru Vašich osobních informací, pokud to zákon vyžaduje. V případě, že se tyto konkrétní informace anebo podrobnosti liší od informací v tomto dokumentu, mají tyto konkrétní informace anebo podrobnosti přednost před těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 1. Rozsah a souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů
 2. Osobní údaje sbírané společností Pivovar Svijany
 3. Osobní údaje osob mladších 18ti let
 4. Pro jaké účely a jak používáme osobní údaje
 5. Komu sdělujeme vaše osobní údaje a proč
 6. Vaše práva
 7. Bezpečnost a uchování dat
 8. Jak nás kontaktovat

1 Rozsah a souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů

Tato politika ochrany soukromí se vztahuje na údaje, které o Vás sbíráme zejména za účelem nabízení výrobků a služeb. Použitím Webových stránek (viz níže), souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich údajů dle níže uvedených podmínek. V případě napřímo poskytnutých údajů je vždy vyžadován Váš samostatný souhlas.

Použitím Webové stránky souhlasíte s podmínkami užití, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte Webovou stránku a nepředávejte nám žádné svoje údaje. Znění tohoto dokumentu může být kdykoli změněno a platnost změn je od termínu jejich zveřejnění. Doporučujeme, abyste vždy kontrolovali tyto Zásady ochrany osobních údajů a zjistili případné provedené změny.

2 Osobní údaje sbírané společností Pivovar Svijany

Pivovar Svijany může sbírat Vaše údaje z různých zdrojů, včetně:

 • Online a elektronických interakcí, včetně Webových stránek, mobilních aplikací, textových zpráv nebo aplikací na soc.sítích třetích stran (např. Facebook) (dále „Pivovar Svijany stránky“)
 • Offline interakce, včetně přímých marketingových kampaní, tištěných registračních karet, vstupů do soutěží a kontaktování přes Servis pro spotřebitele
 • Vaší interakce s cíleným online obsahem (např. online reklama), který Pivovar Svijany nebo poskytovatelé služeb v zastoupení Pivovar Svijany poskytují skrze stránky třetích stran nebo aplikací.

2.1. Údaje poskytnuté napřímo

Tyto údaje nám poskytujete za určitým cílem:

 • Osobní adresní údaje včetně informací umožňující Pivovar Svijany osobně Vás kontaktovat (tj. jméno, poštovní nebo emailová adresa a telefonní číslo)
 • Demografické informace včetně data narození, věku, pohlaví, lokace (např. PSČ, město, stát), oblíbených výrobků, zájmů, zálib a informací o domácnosti nebo životním stylu.
 • Platební informace včetně těch potřebných k nákupu (tj. číslo platební karty, expirace karty, fakturační adresa)
 • Přihlašovací údaje k profilu včetně informací k založení profilu (přihlašovací jméno/email, uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní otázky/odpovědi)
 • Odpověď na dotaz včetně informace, kterou s Pivovar Svijany sdílíte o Vaší zkušenosti s používáním výrobků a služeb Pivovar Svijany (komentáře, návrhy, prohlášení nebo jiná reakce ve vztahu k výrobkům Pivovar Svijany)
 • Obsah vytvořený uživateli (např. videa, fotografie a osobní příběhy, který vytvoříte a sdílíte s Pivovar Svijany vložením na jeho stránky).

A to vždy za podmínky Vašeho výslovného souhlasu.

2.2. Údaje, které sbíráme během návštěvy Webové stránky

Více detailů o těchto datech najdete v Politice cookies.

2.3. Údaje z jiných zdrojů

Můžeme sbírat údaje z jiných legitimních zdrojů za účelem poskytnutí našich výrobků nebo služeb.

3 Osobní údaje osob mladších 18ti let

Webové stránky nejsou zaměřeny na děti a vědomě nepožadují ani neshromažďují osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali údaje dítěte, resp. od osob mladších 18let, údaje odstraníme z našich záznamů co nejdříve. Avšak Pivovar Svijany může sbírat osobní údaje o dětech, resp. od osob mladších 18 let, od rodičů nebo zákonného zástupce, tudíž s jejich výslovným souhlasem.

4 Pro jaké účely a jak používáme osobní údaje

Pivovar Svijany shromažďuje údaje pouze v nezbytných případech. Pivovar Svijany použije Vaše údaje pouze pro sjednané účely. Uvádíme následující příklady:

 • Online objednávky – zpracování a poslání Vaší objednávky, předání informace o stavu objednávky. Pozor na internetové obchody třetích stran, které prodávají výrobky Pivovar Svijany – tyto nejsou kontrolované ani provozované společností Pivovar Svijany. Doporučujeme, abyste si před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů, jako je třeba číslo Vaší kreditní karty, přečetli zásady ochrany osobních údajů daného online obchodu.
 • Spravování profilu – vytvoření a správa profilu (účtu), včetně administrativy loajálních programů, které jsou propojený s Vaším profilem (účtem).
 • Servis pro spotřebitele – poskytnutí spotřebitelských služeb, včetně reakcí na Vaše dotazy, stížnosti a všeobecné informace k našim výrobkům. Servis pro spotřebitele může využívat různé formy komunikace jako emailu, dopisu, telefonu nebo online chatů.
 • Spojení se spotřebiteli – větší a aktivnější zapojení s našimi výrobky a službami. Může zahrnovat zveřejňování obsahu pro spotřebitele
 • Personalizace – Pivovar Svijany může kombinovat údaje z různých zdrojů (např. Webových stránek a offline aktivit). Toto propojení poskytuje Pivovar Svijany kompletní obrázek spotřebitele a na druhou stranu umožňuje Pivovar Svijany poskytnout lepší služby a personalizaci, včetně:
  • Webových stránek – zlepšení a personalizace zkušeností na stránkách použitím údajů z přihlašovacích informací, informací o počítači a/nebo informací o předchozím použití stránek
  • Výrobků – vylepšení výrobků Pivovar Svijany, aby uspokojili potřeby spotřebitelů, s použitím demografických informací, profilování spotřebitele a zpětné informace od spotřebitele.
  • Cílená reklama – nabízení reklamy podle zájmů. Na jedné straně Pivovar Svijany využívá informace shromážděné na svých stránkách a stránkách třetích stran. Tento druh reklamy se nazývá „online behaviorální reklama“ nebo „cílená reklama“. Typicky je prováděna pomocí cookies nebo podobných technologiích.
 • Marketingová komunikace – poskytnutí marketingových informací, pokud jste souhlasili s jejich posíláním. Tyto mohou být sdíleny přes SMS, emaily nebo online reklamu) a přes komentáře. Pokud jste souhlasili s obdržením SMS, budou doručovány v souladu s podmínkami poskytovatele služeb, které mohou být zpoplatněny.
 • Sociální sítě – poskytování sociální komunikace včetně:
  • Nástroje komunity Webových stránek – při návštěvě Webové stránky přes komunitní nástroj a vložíte recept, obrázek nebo jiný obsah, Pivovar Svijany může použít a zobrazit údaje, které sdílíte na těchto stránkách.
  • Virální nástroje – např. pozvání přítele, kde můžete sdílet zprávy, informace o výrobku, soutěži nebo jiné s rodinou nebo přáteli. Typicky vyžaduje sběr a použití kontaktních údajů (jméno, email) pro doručení jednorázové zprávy/obsahu adresátovi.
  • Soc.sítě třetích stran – pokud použijete „Facebook Connect“ nebo „Facebook Like“, může Pivovar Svijany použít osobní údaje. Tyto nástroje Pivovar Svijany integruje na stránky za účelem pořádání soutěží a umožnění sdílení obsahu s přáteli. Použitím nástroje Pivovar Svijany může získat určité údaje ze sociální sítě. Více o této problematice najdete v podmínkách užití poskytovatele sociálních sítí.
  • Jiné – údaje může Pivovar Svijany používat pro jiné specifické účely včetně denní údržby a zabezpečení stránek, k vyhodnocování demografických studií a auditů a pro spotřebitelské průzkumy.

5 Komu sdělujeme Vaše osobní údaje a proč

Pivovar Svijany nebude nikdy sdílet Vaše osobní informace s žádnou třetí stranou, která je hodlá použít pro účely přímého marketingu, pokud jsme Vás o tom předem neinformovali a Vy jste nám k tomu neposkytli výslovný souhlas.

Pivovar Svijany může sdílet Vaše osobní informace se společnostmi, které jsou pod řízením LIF, a.s. prostřednictvím přímého nebo nepřímého vlastnictví (souhrnně „skupina Pivovar Svijany“). Pivovar Svijany může také sdílet Vaše osobní informace s třetími stranami, avšak pouze ve výslovně sjednaných případech.

Poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé a dodavatelé

Můžeme používat třetí strany, jako jsou poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé a dodavatelé, pro zajištění podpory interních funkcí Webových stránek a pro pomoc se správou Webových stránek nebo jejich funkcemi, programy a propagačními akcemi. Třetí strany mohou zpracovávat Vaše údaje v rozsahu těchto služeb.

Pivovar Svijany spolupracuje s takovými třetími stranami, které se mohou nacházet v jiné zemi, než ze které přistupujete na Webovou stránku. Tyto třetí strany a jejich zaměstnanci mohou přijít do styku s Vašimi osobními údaji v rámci poskytování svých služeb. Tyto třetí osoby musí vždy poskytnout stejnou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů jako Pivovar Svijany a jsou vázány písemnou smlouvou o zpracovávání osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy, podle níž budou Vaše osobní údaje uchovány v soukromí, zabezpečené a budou zpracovávané pouze na základě specifických pokynů firmy Pivovar Svijany.

Partneři a společná propagace

Čas od času se můžeme účastnit společného programu nebo propagační akce v rámci Webových stránek s další společností, organizací nebo jinou renomovanou třetí stranou a v rámci průběhu této události bude docházet ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů, avšak pouze s Vaším výslovným souhlasem Pokud jsou v rámci takové propagační akce Vaše osobní údaje shromažďovány (nebo sdíleny s) jinou společností než Pivovar Svijany, budeme Vás o tom informovat při sběru těchto dat. V rámci všech propagačních akcí s účastí jiné společnosti můžeme poskytnout samostatný odkaz na zásady ochrany osobních údajů dané společnosti a doporučujeme Vám přečíst si je před sdílením osobních informací, jelikož nemůžeme zaručit, že daná společnost dodržuje stejné zásady ochrany osobních údajů. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje shromažďovány nebo sdíleny s jinou společností, můžete se při shromažďování osobních údajů vždy rozhodnout neúčastnit se dané akce.

6 Vaše práva

6.1. Právo odhlášení z marketingové komunikace

Máte právo Opt-out, nepovolení marketingové komunikace; to můžete provést takto:

 1. Následováním pokynů dané marketingové komunikace
 2. Pokud máte účet v Pivovar Svijany, máte možnost změnit podmínky udělení souhlasu v části nastavení profilu
 3. Kontaktováním nás na emailové adrese: pivovar@pivovarsvijany.cz

Pokud změníte podmínky udělení souhlasu pro marketingovou komunikaci, stále můžete dostávat administrativní komunikaci z Pivovar Svijany, jako potvrzení objednávky a oznámení o aktivitách účtu /potvrzení účtu, změny hesla).

6.2. Přístup a oprava

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Vždy můžete zkontrolovat nebo aktualizovat osobní údaje, které jsme shromáždili v rámci Vaší registrace na Webové stránce. Pokud tak chcete učinit, otevřete prosím odpovídající sekci na Webových stránkách (pokud je dostupná). Případně nás kontaktujte.

7 Bezpečnost a uchování dat

7.1. Bezpečnost údajů

Pivovar Svijany má nastaveno několik bezpečnostních měření pro udržení Vašich osobních údajů v bezpečí: Zabezpečení operačního prostředí – Pivovar Svijany shromažďuje Vaše osobní údaje v zabezpečeném prostředí, které je přístupné pouze pro zaměstnance Pivovar Svijany, agentury a smluvní partnery na principu „nutnosti“. Pivovar Svijany dodržuje v tomto smyslu všeobecně uznávané průmyslové standardy. Šifrování informací o platebním styku – Pivovar Svijany používá standardizované šifrování k zabezpečení citlivých finančních informací (informace o platební kartě). Povolení přístupu na účet – Pivovar Svijany vyžaduje, aby registrovaní uživatelé potvrdili platnost svojí identity (přihlašovací údaje, heslo) před vstupem na stránky nebo při změnách na účtu. Toto opatření zamezuje neautorizovanému přístupu. Tato zabezpečení se nevztahují na údaje, které veřejně sdílíte např. na komunitních stránkách.

7.2. Uchování dat

Pivovar Svijany bude uchovávat osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro uvedené účely, pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému, poskytnutí lepších a nových služeb a za podmínky dodržení všech zákonných nařízení.

8 Jak nás kontaktovat

Pivovar Svijany je správce údajů a zpracovává je v rozsahu těchto Zásad. Pokud máte jakékoliv dotazy, stížnosti, či komentáře týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů při zpracování informací, kontaktujte nás prosím dopisem na Pivovar Svijany a.s., Svijany 25, 463 46 Svijany, anebo pošlete elektronickou zprávu na pivovar@pivovarsvijany.cz.

Copyright © Pivovar Svijany, 2016