Historie

1990

V roce 1990 vzniká státní podnik Pivovary Vratislavice nad Nisou, jehož součástí je i Pivovar Svijany. V roce 1992 se státní podnik mění na akciovou společnost a v roce 1997 se stává součástí a.s. Pražské pivovary, jejímž majoritním vlastníkem je anglická pivovarská společnost Baas. Pivovar Svijany je nejstarším a nejmenším pivovarem této skupiny. Díky obchodní politice Pivovarů Vratislavice a.s. a později Pražských pivovarů a.s. se svijanský pivovar dostává do odbytové krize a hrozí jeho uzavření.

1945

Po roce 1945 je pivovar zkonfiskován a posléze znárodněn, stal se provozem Severočeských pivovarů n. p. Se změnami v politické i hospodářské oblasti však společnost končí.

1912

Počátkem dvacátého století kupuje pivovar jeho dosavadní nájemce a sládek Antonín Kratochvíle. Rodinná dynastie Kratochvílů působila ve svijanském pivovaru až do roku 1939. Vnuk původního majitele, rovněž Antonín, byl nucen pivovar prodat a vrátil jej opět Rohanům, kteří jej značně zvelebili a zmodernizovali.

1820

Roku 1820 přicházejí Rohanové, Svijany jsou připojeny k Sychrovu a jsou i nadále hospodářským dvorem, jehož součástí je i pivovar. Ten Rohanům patří do roku 1912.

1602

Po smrti Jaroslava roku 1602 získal Svijany s tvrzí a pivovarem Jáchym Ondřej Šlik, známá osoba českých dějin, protihabsburský odbojník. Svůj život skončil na staroměstském popravišti v červnu roku 1621. Svijany poté připadly Valdštejnům, kteří zde hospodařili až do roku 1814. Za nich byla stará tvrz přestavěna na zámek, stavebně upraven a rozšířen byl i sousední pivovar.

1564

Od roku 1564 počítáme historii našeho pivovaru. Byl součástí hospodářského zázemí a důvodem vaření piva a zakládání hospod bylo zvýšení finančního výnosu panství. O rok později získal ves i s pivovarem Jaroslav z Vartenberka, který zde vystavěl renesanční tvrz.

1345

V tomto roce jsme našli první zmínku o obci Svijany, která tehdy patřila cisterciánskému klášteru v Mnichově Hradišti.

Prozraďte nám svůj věk přetažením posuvníku doprava. Dál mohou jen ti, kterým bylo 18 let.
0 let
Vstoupit

PIVOVAR SVIJANY, a.s. dodržuje platný zákon o regulaci reklamy, Kodex rady pro reklamu a dobrovolný etický kodex Iniciatviy zodpovědných pivovarů. Proto žádáme osoby mladší 18 let, aby nevstupovaly na naše internetové stránky. Děkujeme za pochopení.